Hoofdrekenen x5 x9 x11 x15

Combineeroefening
Combineer de items aan de linkerkant met de items aan de rechterkant.