Zet de juiste zegswijze bij de verklaring deel 3.

Combineeroefening
Combineer de items aan de linkerkant met de items aan de rechterkant.