Oppervlaktematen

Combineeroefening
Combineer de items aan de linkerkant met de items aan de rechterkant.